SENTRALSTYRET

Hva er Sentralstyret?

Sentralstyret (SST) er et utførende organ valgt av Landsmøtet. SST jobber med det som vedtas i arbeidsplanen, men også andre organisatoriske saker som landsstyret ikke behøver eller har anledning til å innkalles til.


SST er ikke et politisk organ, og fatter som hovedregel ikke politiske vedtak, men kan bistå talspersonene i vurderinger rundt hvorvidt en sak kan vedtas av ledelsen eller bør avklares hos landsstyret dersom talspersonene er i tvil om et utspill representerer GU.


Sentralstyret 2024 består av

Ledelsen:

Sentralstyremedlemmer: 


Arbeidsfordeling

Kommunikasjonsgruppa: Juni (kom.sjef), Tobias, Frøya, Andreas, Max og Silje

Sommerleirgruppa: Adrian (sjef), Ola, Max og Andrea

Skoleringsgruppen: Ola (sjef), Max, Adrian og Andrea

Vervesjef: Andreas

Politikkutviklingsjef: Adrian

Valgkampstrategiutvalget: Ingvill (sjef), Juni, Frøya, Ola og Andreas

GULS/GULM-gruppen: Andrea (sjef), Ingvill og Andreas

MDGLM-delegasjon: Max (sjef), Tobias, Frøya, Andrea, Adrian og Ola

Nominasjonansvarlig: Tobias

Referatansvarlig: Ingvill og Andrea

Årsmøtesesonansvarlig: Sigurd

Oppfølging av nettside: Andrea

Sakspapirer og referater fra sentralstyremøter finner du HER