Vedtekter

Hva er vedtekter?

Vedtektene er selve grunnloven i Grønn Ungdom; De bestemmes av landsmøtet og sørger for at landsmøtet kan holde resten av organisasjonen i tøylene mellom landsmøter. På den måten kan man anse vedtektene som et dokument med restriksjoner. Men vedtektene bestemmer også organisasjonsform og hva organisasjonen skal gjøre. Slik garanterer vedtektene et minimum av medlemstilbud og aktivitet i organisasjonen.

Vedtektene kan kun endres ved ⅔ flertall, noe som sikrer dem bred oppslutning og stor kulturell tyngde i organisasjonen. Det er kun kontrollkomitéen som kan tolke vedtektene mellom landsmøter.Grønn Ungdoms Vedtekter (sist oppdatert 2023).pdf

Retningslinjer

Omtrent alle dokumenter som vedtas i Grønn Ungdom om Grønn Ungdom kan kalles retningslinjer. Hovedsaklig vedtas retningslinjer av organet/organisasjonsleddet som skal reguleres, eller et høyere organ. Retningslinjer regulerer hvordan ulike organer skal fremtre og oppføre seg.