ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart

Et organisasjonskart er en måte å fremstille hvordan de ulike organene i organisasjonen relaterer til hverandre. For å holde ting enkelt kommer relasjonskartet til å fokusere på hvordan de ulike organene påvirker hverandre. Mer detaljer om hvilke organer som kan overprøve andre, hvilke flertallskonstellasjoner som gjelder for hvilke vedtak og ikke minst hva rollebeskrivelsen til hvert enkelt organ er er beskrevet som tekst og ikke som visuell fremstilling.