KONTROLLKOMITÉEN

Hva er kontrollkomitéen?

Kontrollkomitéen er medlemmene og organisasjonens kontrollorgan.


Kontrollkomitéens rolle er å være et habilt organ som overholder landsmøtets interesser mellom landsmøtene. Komitéen har tolkningsrett i vedtektsspørsmål, og overvåker at disse og andre landsmøtevedtak etterfølges. Komitéens mandat og begrensninger beskrives i kapittel 8 i vedtektene.

Kontrollkomitéen 23 - 24 består av:

Leder: Matilde Riveros Laumb

Medlem: Anne Sigrid Lindblad Stokke

Medlem: Franz Raffael Lühr

Medlem: Steinar Ørstenvik

Medlem: (tom plass som fylles av landsstyret)


Kontrollkomitéen kan kontaktes på: kontrollkomiteen@gronnungdom.no eller gjennom dette skjemaet.

Du kan lese kontrollkomitéens tolkninger her: